Marketing w epoce globalnych wyzwań

Katedra Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza do udziału
w XXIX Zjeździe Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji.

Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 września 2023 roku w Krakowie.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II – Wsparcie konferencji naukowych”.

O konferencji

Pozytywne tendencje zmian współczesnego świata m.in. procesy transformacji cyfrowej czy odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju, zderzają się z budzącymi niepokój globalnymi trendami takimi jak zmiany klimatyczne, demograficzne, migracje ludności, degradacja środowiska, konsumpcjonizm, populizm czy przestępczość technologiczna. 

Marketing powinien poszukiwać wyraźnej odpowiedzi na wyzwania stawiane przez globalne problemy współczesnego świata. Winien wyrażać swoją tożsamość poprzez strategie odpowiedzialnego rozwoju przedsiębiorstw, przyjmować i projektować takie sposoby działania, które będą przyczyniać się do rozwiązywania egzystencjalnych problemów społeczeństwa.

Publikacje

Uczestnikom Zjazdu swoje łamy do dyspozycji oddadzą następujące czasopisma z listy MNiSW:

Zeszyty Naukowe UEK (100 pkt.),
Marketing i Rynek (100 pkt.),
Problemy Zarządzania (70 pkt.),
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych (100 pkt.).

Decyzje o zakwalifikowaniu artykułów do poszczególnych czasopism podejmą redakcje we współpracy z Radą Programową Zjazdu.

Przewidujemy również publikację artykułów w formie monografii w wydawnictwie z listy MNiSW (rozdział w monografii – 20 pkt.).

Miejsce

Konferencja odbędzie się w Krakowie w hotelu Qubus. Uczestnicy Zjazdu decydujący się na opłacenie noclegu w hotelu będą mogli korzystać z basenu, sauny i jacuzzi znajdujących się w hotelu. Do dyspozycji Gości będzie także WiFi oraz parking. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca obrad dostępne są na stronie hotelu.

Patroni i Sponsorzy